brandbeveiliging.com

Uw winkelwagen
Uw mandje is momenteel leeg.

   

U bent nu hier: Home Infotheek Faq's Welke blusstof
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

Welke blusstof bij welke brand?

Er zijn vele stoffen waarmee een brand kan worden geblust, maar niet iedere blusstof is altijd even geschikt. Daarom zal goed naar de huidige situatie moeten worden gekeken, met een keuze van blusstof (per ruimte!) gebaseerd op de brandgevaren.-Water

Een goede blusstof, goedkoop, bijna altijd toepasbaar en aanwezig. Het zorgt voor afkoeling en verdringt (door stoomvorming) zuurstof. Blussen geschiedt d.m.v. slanghaspels en blustoestellen.

Water wordt toegepast bij vaste-stof branden en met water verdunbare vloeistofbranden.

Nadeel is het gevaar bij niet in wateroplosbare vloeistoffen en vetten

-Schuim

Schuim heeft een goede afdekkende werking en komt in verschillende hoedanigheden voor waardoor het bij diverse soorten branden is toe te passen. Chemisch schuim AFFF heeft een afdekkende bluswerking en wordt toegepast met blustoestellen en met slanghaspels met tussenmenger waarmee water met AFFF, met een gebonden straal op de brand wordt gebracht. Ook zijn er schuimblussers waarbij druppeltjes water met AFFF in een sproeistraal uit het toestel komen en op de brandende stoffen een afdekkende laag vormen.

Speciaal voor grote(re) vet en olie branden is de vetblusser ontworpen.

Schuimblussing is onbruikbaar bij gas- en metaalbranden en bij gebruik van water met AFFF in een gebonden straal bij spanningvoerende elektrische apparatuur.


Voordelen zijn, dat er weinig gevaar voor de gebruiker bestaat (zelfs bij ondeskundig handelen) en er weinig nevenschade door het blusmiddel veroorzaakt wordt.

-Poeder

Poeder is een goede blusstof en is, afhankelijk van het type poeder, geschikt voor bijna alle typen branden. Bluswerking geschiedt door negatieve katalyse, soms afdekking.

Poedersoorten onderscheiden zich als natriumbicarbonaat (BC-poeder), kaliumcarbonaat (BC-poeder) en mono-ammoniumfosfaat (ABC-poeder).

Poeder wordt toegepast bij vaste stof-branden, vloeistofbranden, gasbranden en is bruikbaar bij branden van elektrische spanningvoerende apparatuur en is niet vorst gevoelig.

Nadeel is de soms hoge nevenschade t.o.v het gebluste object.

-Kooldioxide (CO2)

Koolzuurgas is onbrandbaar, zwaarder dan lucht en geeft nauwelijks nevenschade. Het verdringt zuurstof en heeft een iets koelende werking.

De blustoestellen worden toegepast bij vloeistofbranden en branden van elektrische spanningvoerende apparatuur. Koolzuurgas is onbruikbaar bij vaste stof-branden met gloedvorming en bij metaalbranden.


Voordelen zijn, dat koolzuurgas niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig is en dat het geen nevenschade veroorzaakt.

Nadelen zijn, dat het gas verwaait in open lucht, de zuurstof verdrijft en dus gevaarlijk is in gesloten ruimten, bevriezing van de huid bij direct contact en de statische elektriciteit.